Elbląg, ul. 1 Maja 44 695 417 775
Twój koszyk
0 produktów
Moje konto

Zwroty

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Imię i nazwisko nabywcy

................................................................................................................................

................................................................................................................................

adres ......................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

telefon ....................................................................................................................

Nazwa zwracanego produktu...........................................................................

...............................................................................................................................

Ilość........................................................................................................................

Cena brutto.............................................................................................................

proszę o zwrot zapłaconej ceny:

przelewem na mój rachunek bankowy w

Banku......................................................................................................................

................................................................................................................................

imię i nazwisko........................................................................................................

................................................................................................................................

adres.......................................................................................................................

................................................................................................................................

nr rachunku:............................................................................................................

...............................................................................................................................

Wymagane załączniki:

dowód zakupu (paragon lub faktura)

................................................................................................................................

formularz zwrotu ......................szt.

Miejscowość ............................................. Data............................................

Podpis ................................................................................................................